قیمت میز و صندلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

780

صندلي كودك ميكي موس   1

6 عدد

 

1212

چهارپایه پشتی دار 2

12 عدد

 

790

صندلي كودك سوپرمن

6 عدد

 

1213

چهارپایه پشتی دار 3

6 عدد

 

800

صندلي كودك ميكي موس  2

6 عدد

 

1214

چهارپایه پشتی دار 4

6 عدد

 

900

صندلی کودک عکس دار

6 عدد

 

662

چهارپایه پشتی دار پایه فلزی کوتاه

3 عدد

 

869

صندلی کودک بدون دسته

6 عدد

 

663

چهارپایه پشتی دار پایه فلزی متوسط

3 عدد

 

803

صندلي نوجوان

6 عدد

 

664

چهارپایه پشتی دار پایه فلزی بلند

3 عدد

 

860

صندلي جوان

6 عدد

 

762

چهارپایه حصیربافت پایه فلزی کوتاه

3 عدد

 

717

چهارپايه کنگره بلند

6 عدد

 

763

چهارپایه حصیربافت پایه فلزی متوسط

3 عدد

 

817

چهارپايه حصيري بلند

6 عدد

 

764

چهارپایه حصیربافت پایه فلزی بلند

3 عدد

 

818

چهارپايه هشت ضلعي بلند

6 عدد

 

862

چهارپایه پایه فلزی کوتاه

3 عدد

 

819

چهارپايه حصيري كوتاه

12 عدد

 

863

چهارپایه پایه فلزی متوسط

3 عدد

 

917

چهارپايه دورنگ  بلند

6 عدد

 

864

چهارپایه پایه فلزی بلند

3 عدد

 

919

چهارپايه دورنگ كوتاه

12 عدد

 

962

چهارپایه پایه فلزی گرد کوتاه

3 عدد

 

1017

چهارپايه حصيري بلند

6 عدد

 

963

چهارپایه پایه فلزی گرد متوسط

3 عدد

 

1117

چهارپايه بلند

6 عدد

 

964

چهارپایه پایه فلزی گرد بلند

3 عدد

 

1217

چهارپايه حصيري بلند

6 عدد

 

950

توالت فرنگی پایه فلزی

3 عدد

 

1317

چهارپايه بلند گلدیس

6 عدد

 

417

چهارپایه تاشو گلدیس 3

6 عدد

 

918

چهارپایه دورنگ بلند

6 عدد

 

515

چهارپايه  تاشو   1

12 عدد

 

1418

چهارپايه دورنگ بلند  سوپر

6 عدد

 

516

چهارپايه تاشو   2

6 عدد

 

1417

چهارپايه دورنگ بلند  سوپر

6 عدد

 

517

چهارپايه تاشو   3

6 عدد

 

1617

چهارپايه دوپله بلند

6 عدد

 

518

چهار پايه تاشو   4

4 عدد

 

1618

چهارپايه دوپله بلند سوپر

3 عدد

 

616

چهارپایه تاشو فضایی 2

6 عدد

 

1717

چهارپايه حصیری بلند سوپر

6 عدد

 

617

چهارپایه تاشو فضایی 3

4 عدد

 

836

چهارپايه حصيري كوتاه

12 عدد

 

512

میز تاشو سفری

3 عدد

 

838

چهارپايه  حصيري بلند

6 عدد

 

820

ميزمبلي   cm 90*60

1 عدد

 

861

چهارپايه  حصيري متوسط  پافيلي

6 عدد

 

821

ميز مستطيل  cm  115*75

1 عدد

 

865

چهارپایه کوتاه حصیر بافت

12 عدد

 

822

ميز گرد   cm 90

1 عدد

 

867

چهارپایه بلند حصیر بافت

6 عدد

 

823

ميز مربع  cm  80*80

1 عدد

 

1211

چهارپایه پشتی دار 1

12 عدد

 

824

ميز مستطيل بزرگ 6 نفره

1 عدد

 

825

ميز بيضي بزرگ 6 نفره

1 عدد

 

805

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

924

ميز مستطيل

1 عدد

 

806

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

925

ميز بيضي

1 عدد

 

807

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

920

میز مستطیل پایه فلزی 8 نفره

1 عدد

 

810

صندلي بزرگ دسته دار

6 عدد

 

921

میز مستطیل پایه فلزی6 نفره

1 عدد

 

812

صندلي بزرگ دسته دار

6 عدد

 

922

میز گرد پایه فلزی

1 عدد

 

870

صندلي دسته دار بزرگ صدف

6 عدد

 

722

میز گرد پایه فلزی تاشو

2 عدد

 

871

صندلي دسته دار بزرگ لوزي

6 عدد

 

923

میز مربع پایه فلزی

1 عدد

 

872

صندلي دسته دار بزرگ گلدار

6 عدد

 

723

میز مربع پایه فلزی تاشو

2 عدد

 

874

صندلی دسته دار بزرگ نخلی

6 عدد

 

623

میز مربع حصیر بافت پایه فلزی

1 عدد

 

875

صندلي دسته دار

6 عدد

 

523

میز مربع حصیر بافت پایه فلزی تاشو

2 عدد

 

868

صندلی دسته دار بزرگ جدید

6 عدد

 

621

میز مستطیل حصیر بافت پایه فلزی

1 عدد

 

848

صندلي دسته دار خورشيدي

6 عدد

 

521

میز مستطیل حصیر بافت پایه فلزی تاشو

1 عدد

 

850

صندلي دسته دار لوزي

6 عدد

 

422

میز گرد حصیر بافت پایه فلزی قطر 70

1 عدد

 

851

صندلي دسته دار كمربنددار

6 عدد

 

423

ميز مربع پایه فلزی تاشو  cm  60*60

1 عدد

 

854

صندلي دسته دار حصيري

6 عدد

 

827

ميز تحرير نگين

6 عدد

 

855

صندلي دسته دار صدف

6 عدد

 

927

میز کودک تاشو عکس دار

6 عدد

 

815

صندلي بزرگ دسته دار مبلي

6 عدد

 

828

ميز کودک  cm  60*60

1 عدد

 

884

صندلي دسته دار دورنگ

6 عدد

 

928

میز کودک مربع عکس دار

1 عدد

 

885

صندلي دسته دار

6 عدد

 

829

ميز مستطیل همه کاره  cm  90*60

1 عدد

 

886

صندلي دسته دار

6 عدد

 

830

میز عسلی

3 عدد

 

887

صندلي دسته دار دورنگ

6 عدد

 

841

صندلي بدون دسته  توري

6 عدد

 

888

صندلي دسته دار بزرگ

6 عدد

 

842

صندلي بدون دسته  حصيري

6 عدد

 

889

صندلي دسته دار

6 عدد

 

844

صندلي بدون دسته نخلي

6 عدد

 

914

صندلي دسته دار

6 عدد

 

941

صندلـي بدون دسته

6 عدد

 

835

صندلي تاشو

1 عدد

 

942

صندلي بدون دسته  حصيري

6 عدد

 

857

صندلي تاشو

2 عدد

 

944

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

880

صندلي پايه فلزي

3 عدد

 

946

صندلی بدون دسته جدید

6 عدد

 

881

صندلي پايه فلزي حصیر بافت

3 عدد

 

904

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

882

صندلی پایه فلزی

3 عدد

 

883

صندلی پایه فلزی

3 عدد

 

5000

سطل پدالی چرخدار

3 عدد

 

980

صندلي پايه فلزي

3 عدد

 

5100

سطل چرخدار

3 عدد

 

983

میز پايه فلزي  چفتی

3 عدد

 

5105

سطل پدال فلزی چرخدار

3 عدد

 

970

صندلي پايه فلزي

3 عدد

 

5120

سطل چرخدار

3 عدد

 

990

صندلی پایه فلزی دسته‌دار جدید

3 عدد

 

5125

سطل پدال فلزی چرخدار

3 عدد

 

991

صندلی دسته دار حصیر بافت پایه فلزی

3 عدد

 

5170

سطل بادبزنی متوسط

6 عدد

 

992

صندلی دسته دار حصیر بافت

3 عدد

 

5180

سطل بادبزنی بزرگ

6 عدد

 

972

صندلی بدون دسته حصیر بافت

3 عدد

 

903

کازیه 3 طبقه کشویی

3 عدد

 

890

مبل حصیر بافت

1 عدد

 

905

کازیه 5 طبقه کشویی

1 عدد

 

915

تخت كنار استخر دسته دار

1 عدد

 

910

کازیه 10 طبقه کشویی

1 عدد

 

4800

سطل پدالی

4 عدد

 

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهرانپارس، جاده آبعلی، خیابان سازمان آب

فکس: 7317(21-98+)

تلفن: 7310(21-98+)

ایمیل: info@naserplastic.com

وبسایت: www.naserplastic.com

نقشه

شبکه های اجتماعی

Search