قیمت میز و صندلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

780

صندلي كودك ميكي موس   1

6 عدد

 

1212

چهارپایه پشتی دار 2

12 عدد

 

790

صندلي كودك سوپرمن

6 عدد

 

1213

چهارپایه پشتی دار 3

6 عدد

 

800

صندلي كودك ميكي موس  2

6 عدد

 

1214

چهارپایه پشتی دار 4

6 عدد

 

900

صندلی کودک عکس دار

6 عدد

 

662

چهارپایه پشتی دار پایه فلزی کوتاه

3 عدد

 

869

صندلی کودک بدون دسته

6 عدد

 

663

چهارپایه پشتی دار پایه فلزی متوسط

3 عدد

 

803

صندلي نوجوان

6 عدد

 

664

چهارپایه پشتی دار پایه فلزی بلند

3 عدد

 

860

صندلي جوان

6 عدد

 

762

چهارپایه حصیربافت پایه فلزی کوتاه

3 عدد

 

717

چهارپايه کنگره بلند

6 عدد

 

763

چهارپایه حصیربافت پایه فلزی متوسط

3 عدد

 

817

چهارپايه حصيري بلند

6 عدد

 

764

چهارپایه حصیربافت پایه فلزی بلند

3 عدد

 

818

چهارپايه هشت ضلعي بلند

6 عدد

 

862

چهارپایه پایه فلزی کوتاه

3 عدد

 

819

چهارپايه حصيري كوتاه

12 عدد

 

863

چهارپایه پایه فلزی متوسط

3 عدد

 

917

چهارپايه دورنگ  بلند

6 عدد

 

864

چهارپایه پایه فلزی بلند

3 عدد

 

919

چهارپايه دورنگ كوتاه

12 عدد

 

962

چهارپایه پایه فلزی گرد کوتاه

3 عدد

 

1017

چهارپايه حصيري بلند

6 عدد

 

963

چهارپایه پایه فلزی گرد متوسط

3 عدد

 

1117

چهارپايه بلند

6 عدد

 

964

چهارپایه پایه فلزی گرد بلند

3 عدد

 

1217

چهارپايه حصيري بلند

6 عدد

 

950

توالت فرنگی پایه فلزی

3 عدد

 

1317

چهارپايه بلند گلدیس

6 عدد

 

417

چهارپایه تاشو گلدیس 3

6 عدد

 

918

چهارپایه دورنگ بلند

6 عدد

 

515

چهارپايه  تاشو   1

12 عدد

 

1418

چهارپايه دورنگ بلند  سوپر

6 عدد

 

516

چهارپايه تاشو   2

6 عدد

 

1417

چهارپايه دورنگ بلند  سوپر

6 عدد

 

517

چهارپايه تاشو   3

6 عدد

 

1617

چهارپايه دوپله بلند

6 عدد

 

518

چهار پايه تاشو   4

4 عدد

 

1618

چهارپايه دوپله بلند سوپر

3 عدد

 

616

چهارپایه تاشو فضایی 2

6 عدد

 

1717

چهارپايه حصیری بلند سوپر

6 عدد

 

617

چهارپایه تاشو فضایی 3

4 عدد

 

836

چهارپايه حصيري كوتاه

12 عدد

 

512

میز تاشو سفری

3 عدد

 

838

چهارپايه  حصيري بلند

6 عدد

 

820

ميزمبلي   cm 90*60

1 عدد

 

861

چهارپايه  حصيري متوسط  پافيلي

6 عدد

 

821

ميز مستطيل  cm  115*75

1 عدد

 

865

چهارپایه کوتاه حصیر بافت

12 عدد

 

822

ميز گرد   cm 90

1 عدد

 

867

چهارپایه بلند حصیر بافت

6 عدد

 

823

ميز مربع  cm  80*80

1 عدد

 

1211

چهارپایه پشتی دار 1

12 عدد

 

824

ميز مستطيل بزرگ 6 نفره

1 عدد

 

825

ميز بيضي بزرگ 6 نفره

1 عدد

 

805

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

924

ميز مستطيل

1 عدد

 

806

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

925

ميز بيضي

1 عدد

 

807

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

920

میز مستطیل پایه فلزی 8 نفره

1 عدد

 

810

صندلي بزرگ دسته دار

6 عدد

 

921

میز مستطیل پایه فلزی6 نفره

1 عدد

 

812

صندلي بزرگ دسته دار

6 عدد

 

922

میز گرد پایه فلزی

1 عدد

 

870

صندلي دسته دار بزرگ صدف

6 عدد

 

722

میز گرد پایه فلزی تاشو

2 عدد

 

871

صندلي دسته دار بزرگ لوزي

6 عدد

 

923

میز مربع پایه فلزی

1 عدد

 

872

صندلي دسته دار بزرگ گلدار

6 عدد

 

723

میز مربع پایه فلزی تاشو

2 عدد

 

874

صندلی دسته دار بزرگ نخلی

6 عدد

 

623

میز مربع حصیر بافت پایه فلزی

1 عدد

 

875

صندلي دسته دار

6 عدد

 

523

میز مربع حصیر بافت پایه فلزی تاشو

2 عدد

 

868

صندلی دسته دار بزرگ جدید

6 عدد

 

621

میز مستطیل حصیر بافت پایه فلزی

1 عدد

 

848

صندلي دسته دار خورشيدي

6 عدد

 

521

میز مستطیل حصیر بافت پایه فلزی تاشو

1 عدد

 

850

صندلي دسته دار لوزي

6 عدد

 

422

میز گرد حصیر بافت پایه فلزی قطر 70

1 عدد

 

851

صندلي دسته دار كمربنددار

6 عدد

 

423

ميز مربع پایه فلزی تاشو  cm  60*60

1 عدد

 

854

صندلي دسته دار حصيري

6 عدد

 

827

ميز تحرير نگين

6 عدد

 

855

صندلي دسته دار صدف

6 عدد

 

927

میز کودک تاشو عکس دار

6 عدد

 

815

صندلي بزرگ دسته دار مبلي

6 عدد

 

828

ميز کودک  cm  60*60

1 عدد

 

884

صندلي دسته دار دورنگ

6 عدد

 

928

میز کودک مربع عکس دار

1 عدد

 

885

صندلي دسته دار

6 عدد

 

829

ميز مستطیل همه کاره  cm  90*60

1 عدد

 

886

صندلي دسته دار

6 عدد

 

830

میز عسلی

3 عدد

 

887

صندلي دسته دار دورنگ

6 عدد

 

841

صندلي بدون دسته  توري

6 عدد

 

888

صندلي دسته دار بزرگ

6 عدد

 

842

صندلي بدون دسته  حصيري

6 عدد

 

889

صندلي دسته دار

6 عدد

 

844

صندلي بدون دسته نخلي

6 عدد

 

914

صندلي دسته دار

6 عدد

 

941

صندلـي بدون دسته

6 عدد

 

835

صندلي تاشو

1 عدد

 

942

صندلي بدون دسته  حصيري

6 عدد

 

857

صندلي تاشو

2 عدد

 

944

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

880

صندلي پايه فلزي

3 عدد

 

946

صندلی بدون دسته جدید

6 عدد

 

881

صندلي پايه فلزي حصیر بافت

3 عدد

 

904

صندلي بدون دسته

6 عدد

 

882

صندلی پایه فلزی

3 عدد

 

883

صندلی پایه فلزی

3 عدد

 

5000

سطل پدالی چرخدار

3 عدد

 

980

صندلي پايه فلزي

3 عدد

 

5100

سطل چرخدار

3 عدد

 

983

میز پايه فلزي  چفتی

3 عدد

 

5105

سطل پدال فلزی چرخدار

3 عدد

 

970

صندلي پايه فلزي

3 عدد

 

5120

سطل چرخدار

3 عدد

 

990

صندلی پایه فلزی دسته‌دار جدید

3 عدد

 

5125

سطل پدال فلزی چرخدار

3 عدد

 

991

صندلی دسته دار حصیر بافت پایه فلزی

3 عدد

 

5170

سطل بادبزنی متوسط

6 عدد

 

992

صندلی دسته دار حصیر بافت

3 عدد

 

5180

سطل بادبزنی بزرگ

6 عدد

 

972

صندلی بدون دسته حصیر بافت

3 عدد

 

903

کازیه 3 طبقه کشویی

3 عدد

 

890

مبل حصیر بافت

1 عدد

 

905

کازیه 5 طبقه کشویی

1 عدد

 

915

تخت كنار استخر دسته دار

1 عدد

 

910

کازیه 10 طبقه کشویی

1 عدد

 

4800

سطل پدالی

4 عدد

 

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهرانپارس، جاده آبعلی، خیابان سازمان آب

فکس: 7317(21-98+)

تلفن: 7310(21-98+)

ایمیل: info@naserplastic.com

وبسایت: www.naserplastic.com

نقشه

شبکه های اجتماعی

Search