قیمت ظروف

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

40

لگن جدید 40

24عدد

 

2500

قصري  كودك ميكي موس

12عدد

 

50

لگن جدید 50

24عدد

 

2700

قصري كودك ني ني گل

12عدد

 

60

لگن جدید 60

24عدد

 

2000

قصري  كودك عكسدار

12عدد

 

70

لگن جدید 70

12عدد

 

1890

سطل  همه كاره  1

12عدد

 

80

لگن جدید 80

12عدد

 

1900

سطل  همه كاره 2

12عدد

 

90

لگن جدید 90

12عدد

 

1910

سطل  همه كاره 3

6عدد

 

1450

لگن  رز  1

24عدد

 

580

سطل مهدیس بزرگ

6عدد

 

1460

لگن  رز 2

24عدد

 

1930

سطل همه كاره بادبزني  2

12عدد

 

1470

لگن  رز 3

24عدد

 

1940

سطل همه كاره بادبزني  3

6عدد

 

1600

وان  بيضي  زمزم 1

12عدد

 

2030

سطل مهديس بادبزني  3

12عدد

 

1610

وان  بيضي  زمزم  2

12عدد

 

2040

سطل مهديس بادبزني  4

6عدد

 

1620

وان  بيضي  زمزم 3

12عدد

 

2720

سطل بادبزني الماس 2

12عدد

 

1630

وان  بيضي  زمزم 4

6عدد

 

2730

سطل بادبزني الماس 3

12عدد

 

2610

وان مستطیل کارون 1

12عدد

 

2740

سطل بادبزني الماس 4

-----

 

2620

وان مستطیل کارون 2

12عدد

 

2410

سطل پدالي دو جداره مرجان1 

-----

 

2630

وان مستطیل کارون 3

6عدد

 

2420

سطل پدالي دو جداره مرجان2 

6عدد

 

2640

وان مستطیل کارون 4

6عدد

 

2430

سطل پدالي دو جداره مرجان 3

4عدد

 

2650

وان مستطیل کارون 5

3عدد

 

2440

سطل پدالي دو جداره مرجان4 

2عدد

 

2660

وان مستطیل کارون6

2عدد

 

2415

سطل پدالی­تک­جداره مرجان1

-----

 

1210

وان گرد  نيلي  1

18عدد

 

2425

سطل پدالی­تک­جداره مرجان2

6عدد

 

1220

وان گرد  نيلي 2

12عدد

 

2435

سطل­پدالی­تک­جداره مرجان3

4عدد

 

1230

وان گرد  نيلي 3

12عدد

 

2445

سطل­پدالی­تک­جداره مرجان4

-----

 

1240

وان گرد  نيلي 4

6عدد

 

2200

سطل پدالي صدف 1

6عدد

 

1250

وان گرد  نيلي 5

6عدد

 

2210

سطل پدالي صدف 2

4عدد

 

2130

وان  كودك شيما

12عدد

 

601

سطل پويا 1

12عدد

 

2140

وان  كودك عكسدار

12عدد

 

621

سطل پويا 2

12عدد

 

2150

وان كودك نازي

12عدد

 

600

سطل (600)

12عدد

 

 

كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

620

سطل (620)

12عدد

 

1310

سبد خريد ممتاز

18عدد

 

640

سطل (640)

12عدد

 

2510

چوب لباس كودك ناز

144عدد

 

660

سطل (660)

12عدد

 

2520

چوب لباس گلناز

144عدد

 

680

سطل (680)

6عدد

 

2530

چوب لباس  گلريز

144عدد

 

17

سطل 18 بدون درب

12عدد

 

2540

چوب لباس  گلزار

72عدد

 

18

سطل 18 دربدار

12عدد

 

2550

چوب لباس گلپر

144عدد

 

3000

سبد پيك نيك بهار 1

6عدد

 

2570

چوب لباس اپل دار گلپونه

72عدد

 

4000

سبد پيك نيك بهار 2

6عدد

 

3380

سه پارچه درنا

12عدد

 

3500

سبد پيك نيك  پامچال 1

6عدد

 

2002

2 طبقه آيدين كوچك

6عدد

 

4500

سبد پيك نيك  پامچال 2

6عدد

 

2003

3 طبقه آيدين  كوچك

6عدد

 

6000

سبد پيك نيك گلرنگ  1

6عدد

 

3002

2طبقه آيدين بزرگ

6عدد

 

7000

سبد پيك نيك گلرنگ 2

6عدد

 

3003

3طبقه آيدين بزرگ

6عدد

 

6500

سبد پيك نيك خرگوشي1

6عدد

 

4003

 3 طبقه آيدين سه گوش

6عدد

 

7500

سبد پيك نيك خرگوشي2

6عدد

 

102

2 طبقه  بيضي  آناتا

12عدد

 

8000

سبد پيك نيك گلريز 1

6عدد

 

103

3 طبقه  بيضي آناتا

10عدد

 

8100

سبد پيك نيك گلريز 2

6عدد

 

2080

صندلي حمام حصيري 1

18عدد

 

8200

سبد پيك نيك گلريز 3

6عدد

 

2100

صندلي حمام حصيري 2

12عدد

 

6200

سبد پیک نیک گل افشان2

6عدد

 

826

صندلي حمام حصيري 3

12عدد

 

6300

سبد پیک نیک گل افشان3

6عدد

 

310

صندلي حمام كنگره  1

18عدد

 

9000

سبد پيك نيك گلچهره1

6عدد

 

320

صندلي حمام كنگره  2

18عدد

 

9100

سبد پيك نيك گلچهره2

6عدد

 

330

صندلي حمام كنگره  3

12عدد

 

4200

سبد پیک نیک گلرو 1

2عدد

 

926

 صندلي حمام دورنگ

18عدد

 

5200

سبد پیک نیک گلرو2

2عدد

 

1800

جاظرفي زيردار هديه

6عدد

 

3200

سبد پیک نیک گلدیس 2

6عدد

 

1770

جاظرفي زيردار پامچال

6عدد

 

4140

زنبیل گلدیس

6عدد

 

3360

جاظرفي زيردار سوگل

6عدد

 

1330

سبد خريد گلچين

12عدد

 

1710

جارختي گل آذین 1

6عدد

 

                               

كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

كـد

نام كالا

تعداد در بسته

 

1720

جارختي گل آذین 2

-----

 

4080

آبكش 4080

12عدد

 

1650

جارختي دربدار الناز كوچك

6عدد

 

4090

آبكش 4090

12عدد

 

1670

جارختي دربدار الناز بزرگ

6عدد

 

5010

سبد سينك5010

24عدد

 

2310

جارختي توپولي  1

18عدد

 

5020

سبد سينك5020

24عدد

 

2320

جارختي توپولي  2

12عدد

 

5030

سبد سينك5030

24عدد

 

2330

جارختي توپولي  3

12عدد

 

5040

سبد سينك5040

12عدد

 

2340

جارختي توپولي  4

6عدد

 

760

جعبه ابزار  760

6عدد

 

500

سرويس جابرنجي 4عددي

6عدد

 

1430

 جعبه همه كاره 3طبقه

12عدد

 

510

جابرنجي چرخدار

24عدد

 

1440

جعبه همه كاره 5طبقه

6عدد

 

520

جابرنجي چرخدار

12عدد

 

353

جعبه همه كاره 3طبقه

6عدد

 

530

جابرنجي چرخدار

6عدد

 

354

جعبه همه كاره 4طبقه

6عدد

 

540

جابرنجي چرخدار

6عدد

 

355

جعبه همه كاره 5طبقه

6عدد

 

303

جاكفشي3 طبقه حصيري

6عدد

 

210

جاناني قفلي  210

24عدد

 

304

جاكفشي4طبقه حصيري

6عدد

 

220

جاناني قفلي 220

24عدد

 

4010

آبكش 4010

48عدد

 

230

جاناني قفلي 230

12عدد

 

4020

آبكش 4020

48عدد

 

240

جاناني قفلي 240

12عدد

 

4030

آبكش 4030

24عدد

 

410

جانانی قفلی 410

24عدد

 

4040

آبكش 4040

24عدد

 

420

جانانی قفلی  420

24عدد

 

4050

آبكش 4050

24عدد

 

430

جانانی قفلی 430

24عدد

 

4060

آبكش 4060

24عدد

 

440

جانانی قفلی 440

12عدد

 

4070

آبكش 4070

12عدد

 

450

جانانی قفلی 450

12عدد

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهرانپارس، جاده آبعلی، خیابان سازمان آب

فکس: 7317(21-98+)

تلفن: 7310(21-98+)

ایمیل: info@naserplastic.com

وبسایت: www.naserplastic.com

نقشه

شبکه های اجتماعی

Search