فایل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

        كـد

نام کالا

تعداد در کارتن

 

كـد

نام کالا

تعداد در کارتن

 

502

فايل 2 طبقه حصیر بافت جدید L

1عدد

 

752

فايل 2 طبقه حصیر بافت A4  M

4عدد

 

503

فايل 3 طبقه حصیر بافت جدیدL

1عدد

 

753

فايل 3 طبقه حصیر بافت A4   M

2عدد

 

504

فايل 4 طبقه حصیر بافت جدید L

1عدد

 

754

فايل 4 طبقه حصیر بافت A4   M

1عدد

 

505

فايل 5 طبقه حصیر بافت جدید L

1عدد

 

755

فايل 5 طبقه حصیر بافت A4   M

1عدد

 

602

فايل 2 طبقـه L

1عدد

 

756

فايل 6 طبقه حصیر بافت A4   M

1عدد

 

603

فايل 3 طبقـه L

1عدد

 

652

فايل 2  طبقـه  XL

1عدد

 

604

فايل 4 طبقـه L

1عدد

 

653

فايل 3  طبقـه  XL

1عدد

 

605

فايل 5 طبقـه L

1عدد

 

654

فايل 4  طبقـه  XL

1عدد

 

402

فايل 2 طبقه حصير بافت L

1عدد

 

952

دراور 2 طبقـه كركره ايXXL

1عدد

 

403

فايل 3 طبقه حصير بافتL

1عدد

 

953

دراور 3 طبقـه كركره اي XXL

1عدد

 

404

فايل 4 طبقه حصير بافتL

1عدد

 

954

دراور 4 طبقـه كركره ايXXL

1عدد

 

405

فايل 5 طبقه حصير بافتL

1عدد

 

955

دراور 5 طبقـه كركره ايXXL

1عدد

 

Search